VODOVOD I KANALIZACIJA

Usluga vodovoda i kanalizacije uključuje mogućnosti adaptacije postojećih instalacija i sanitarnih čvorova, provođenje novih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija te postavljanje sanitarne opreme.

Za sve informacije, nazovite naš telefon