HIDRANTSKA MREŽA

Hidrantska mreža se postavlja u svrhu sigurnosti i zaštite od požara. Mogućnosti hidranstkih mreža: unutarnja hidrantska mreža i vanjska hidranstka mreža.

Za sve informacije, nazovite naš telefon